عقب‌مانده‌های ذهنی می‌گویند تحریم نعمت است!

یک اقتصاددان در اظهارات تند درباره تحریم‌ها گفت: عقب‌مانده‌های ذهنی میگویند تحریم نعمت است! چه نعمتی؟

سرمایه‌گذاری خارجی به نفع ماست و به ضرر رقبای ما. تحریم هزینه مبادله را در اقتصاد بالا می‌برد.

به کسی که نمی‌تواند خانه خود را اداره کند، یک بنگاه بزرگ اقتصادی می‌دهند.

گزینش نادان به جای اینکه از موی زنان و چند تکه بودن کفن میت سوال بپرسید، دروغگوها را حذف کنید.

About Author