عملکرد قابل قبول دستگاه‌های اجرایی خوزستان در جذب و حمایت از سرمایه‌گذار

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان گفت: دستگاه‌های اجرایی خوزستان در سال جاری عملکرد قابل قبولی در جذب و حمایت از سرمایه‌گذار داشته‌اند.
به گزارش ساقی آذربایجان حمزه خسروانی در نشست جذب سرمایه‌گذاری خوزستان که امروز ۲۲ شهریورماه برگزار شد، اظهار کرد: امروز عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای مصوبات ستاد جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، وی افزود: دستگاه‌های اجرایی خوزستان در سال جاری عملکرد قابل قبولی در جذب و حمایت از سرمایه‌گذار داشته‌اند.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان با اشاره به پروژه شهرک خودرویی کاریانا گفت: این شهرک با حجم سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی ۸۱ درصد در حال اجرا است.
خسروانی عنوان کرد: این شهرک پس از بهره‌برداری برای حدود ۳۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: گره‌هایی در حوزه تامین زیرساخت‌های این طرح وجود دارد که با هماهنگی‌های انجام شده، امیدواریم مشکلات زیرساختی این شهرک هرچه سریع‌تر مرتفع شود.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان با تاکید بر اهمیت پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان گفت: امیدواریم دستگاه‌های اجرایی استان در بهره‌برداری از پنجره واحد سرمایه‌گذاری به منظور کاهش بروکراسی‌های اداری همکاری بیشتری داشته باشند.
خسروانی بیان کرد: همچنین اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان باید توسط دستگاه‌های اجرایی در کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان بارگذاری شود تا بتوانیم شاهد عرضه این کتابچه راهنما باشیم.

About Author