غارت درختان جنگل‌های آذربایجان!

به گزارش ساقی آذربایجان، پوشش گیاهی این منطقه گياهان علفي جنگل و نباتات است. جنگل اولتان که از سال ها پیش پیشروی عرصه های زیست بوم از جمله درناها و حواصیل است، امروزه اخبارهای نگران کننده ای به گوش می رسد، از جمله قطع درختان و فروش آنها.
در تازه ترین مورد طی روزهای اخیر یکی از بومیان و اهالی منطقه با انتشار فیلمی در فضای مجازی، مدعی قطع درختان جنگلی این منطقه شد و ادعا کرد که درختان این جنگل توسط عده ای قاچاقچی در حال بریده شدن و قاچاق است.
این درحالی است که اداره تحقیقات و کشاورزی شهر اولتان مدعی شده که این درختان خشک شده اند و با قراردادی با عنوان برش و فروش این درختان به سرانجام رسیده است .
در این ویدئو که در رسانه های بومی به خصوص در رسانه های معتبر مورد استناد قرار گرفته، ادعا شده که حجم بالایی از درختان جنگل قطع شده تصویربردار از عنوان « غارت درختان و قاچاق چوب ها » استفاده می کند.
به گزارش مستند سازان این منطقه زیستگاه انواع پرنده های مهاجر از جمله درنا و حواصیل است که بعد از هزاران کیلومتر پرواز به این جنگل ها برای زیست پناه می آورند، در حال نابودیست.

About Author