فاز نخست آزاد راه مراغه – هشترود آماده بهره برداری

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی گفت: ۲۹ کیلومتر از فاز نخست آزاد راه مراغه – هشترود تا شهریور بهره برداری می‌شود.
سرپرست استانداری آذربایجان شرقی گفت: اجرای این طرح به خوبی پیش می رود و قطعه اول آن از مراغه تا نظرکهیریزی تا هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید .تراب محمدی در بازدید از این طرح افزود : برخی مشکلات این طرح از جمله خطوط برق ، آب و فیبر نوری مسیر بررسی و هماهنگی های لازم برای حل این مشکلات انجام شد.وی اضافه کرد: آسفالت ریزی بخش زیادی از مسیر انجام ده و جدا کننده ها نیز در حال تولید وجاگذاری در مسیر است و تا دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید.سر ناظر طرح نیز در این بازدید گفت: فاز نخست آزاد راه مراغه – هشترود از کیلومتر ۱۳ تا ۴۰ بیش از ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.فرجی افزود : برای این طرح تا کنون ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و تکمیل آن به ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد .آزاد راه مراغه – هشترود به طول ۹۲ کیلومتر در حال اجرا است.

About Author