فاصله بین ۲ دوز در انواع واکسن کرونا چند روز است؟

معاون مرکز بهداشت استان کرمانشاه با بیان اینکه رعایت فاصله بین تزریق دو دوز واکسن کرونا اهمیت بالایی دارد، گفت: این فاصله در انواع واکسن کرونا متفاوت است.
دکتر سارا شاه آبادی با بیان اینکه واکسن کرونا باید در دو دوز تزریق شود، گفت: بطور معمول در انواع واکسن کرونا فاصله چند هفته ای میان تزریق دو دروز واکسن در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اهمیت رعایت این فاصله گفت: رعایت این فاصله و تزریق به‌موقع دوز دوم واکسن در اثربخشی واکسن تاثیر بسزایی دارد.
شاه آبادی در خصوص میزان فاصله میان تزریق دو دوز واکسن در انواع واکسن کرونا گفت: در واکسن هایی مانند “برکت” و “سینوفارم” که از ویروس کشته شده ساخته شده اند فاصله تزریق مناسب ۲۱ تا ۲۸ روز است.
معاون مرکز بهداشت استان کرمانشاه در ادامه فاصله میان تزریق دوز اول و دوم واکسن آسترازینکا را هم چهار تا ۱۲ هفته اعلام و تصریح کرد: مناسبت ترین زمان حدود هشت تا ۱۲ هفته است.
شاه آبادی فاصله میان تزریق دو دوز واکسن “اسپوتنیک” را هم حدود ۹۰ روز اعلام کرد.
وی با بیان اینکه مشکلی در تامین واکسن وجود ندارد گفت: افرادی که دوز دوم واکسن آنها فعلا موجود نیست نگران نباشند، چرا که برای این افراد حتما از همان نوع واکسن به موقع تامین شده و یا در نهایت کمیته فنی واکسیناسیون مستقر در وزارت بهداشت، واکسن جایگزین برای تزریق دوز دوم را برای این دسته افراد اعلام خواهد کرد.

About Author