فتوت را باید در ورزش زورخانه‌ای و جامعه ترویج کنیم

حمید سجادی اهمیت ترویج فتوت در ورزش زورخانه ای و حتی جامعه را مورد توجه قرار داد همچنین نسبت به بازنگری تمرینات ورزش زورخانه ای و حرکت به سمت تمرینات مدرن تاکید و ساماندهی زورخانه های کشور و صدور ورزش زورخانه ای به دنیا را یک تکلیف عنوان کرد.
حمید سجادی در حاشیه برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی زورخانه ای، ساماندهی زورخانه های سراسر کشور را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: با مشورت و همفکری همکاران ، مسئولان فدراسیون در راس آن سردار باران چشمه همچنین هیات های استانی، مدیران کل استانی و همه دستگاه ها و نهادهای که در این زمینه فعالیت دارند، با نظارت وزارت ورزش و جوانان، وضعیت زورخانه ها را بررسی و ساماندهی می کنیم.
وزیر ورزش و جوانان فعالیت فدراسیون جهانی این رشته را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: فدراسیون جهانی از دو دهه پیش با دستور و راهنمایی مقام معظم رهبری برای صدور این رشته به جهان شکل گرفته و تکلیفم این است که فدراسیون ملی را آنقدر قوی کنیم تا این دو فدراسیون ممزوج شده و در راستای صدور وررش زورخانه ای به أقصی نقاط جهان با قدرت پیش روند.
حمید سجادی با اشاره به ریاست “مدوید” بر فدراسیون اروپایی ورزش های زورخانه ای که از همدوره ای های جهان پهلوان تختی محسوب می شود، اظهار داشت: برای ترویج و گسترش این رشته افراد شاخصی وجود دارند و می توانیم از بزرگانی نظیر مدود استفاده کنیم.
وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنانش تربیت مرشد برای توسعه و صدور ورزش زورخانه ای همچنین بازنگری در تمرینات را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: اکنون دو سبک تمرینی قدیم و مدرن در ورزش زورخانه ای وجود دارد که شایسته است با حفظ روش سنتی زمینه گسترش تمرینات مدرن را هم فراهم آوریم.
حمید سجادی در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه “فتوت” واژه کلیدی و کاربردی در اداره کشورهای اسلامی است، توضیح داد: ما در کشورمان فتوت را بصورت ریشه ای داریم به طوری که برای نمونه آنچه در دفاع مقدس رخ داد، چیزی جز فتوت نبود و نباید اجازه دهیم گاهی در بیداری دچار غفلت شویم و باید فتوت در ورزش زورخانه ای و همچنین در جامعه ترویج پیدا کند.
وزیر ورزش و جوانان بار دیگر با تاکید بر ترویج و گسترش ورزش زورخانه ای تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که ورزش زورخانه ای را فارغ از این مهم که امکانات داریم یا نداریم باید به هر طریق ممکن در همه جای ایران فعال کنیم.

About Author