فرار مدیر میانی یک سازمان!

ساقی آذربایجان/ سوز بیزدن، قولاق سیزدن

شنیده می شود یکی از مدیران میانی سازمان “ ا “ به نام “ ح” بجهت ارتباطات خاص خود با آقای “غ “ و احتمال آشکار شدن تخلفات آنان حدود ۶ ماه است از کشور متواری شده و وزارت متبوع ، پیگیری موضوع را انجام داده اما بدلیل دفاع یکی از مدیران ارشد استان از نامبرده ، فعلا برخورد لازم و قانونی و قاطع با تخلفات وی انجام نپذیرفته و در صورت تغییر در مدیریت ارشد استان ، پرونده این مدیر به جریان خواهد افتاد. طبق اطلاع واصله ، جایگاه فرد مذکور در سازمان فوق ، به گونه ای بوده که به تمام پرونده های بزرگ و پروژه های اساسی دسترسی داشته و حتی تا عضویت علی البدل هییت مدیره سازمان مذکور ارتقاء یافته بود.

About Author