فرصت بی نظیری که آذربایجان شرقی از دست داد

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند پروژه ریلی میانه- بستان آباد- تبریز که به صورت دوخطه ساخته می‌شود و اکنون آنچه فعلاً قرار است افتتاح شود یک قطعه از آن از بستان آباد تا ایستگاه خاوران در حوالی تبریز است قطارهای ترانزیتی نمی‌توانند از این محور استفاده کنند زیرا به ایستگاه موجود تبریز وصل نشده و امکان ادامه حرکت ندارد یعنی این مسیر بن بست است. در حقیقت افتتاح قطعه ذکر شده، برای مردم تبریز مفید نیست زیرا باید فاصله تبریز تا ایستگاه خاوران در حومه شهر را با وسیله دیگری طی کنند. کارشناسان امر می‌گویند اجرای بخش باقیمانده از ایستگاه خاوران تا ایستگاه موجود تبریز دست کم پنج سال طول خواهد کشید.
اگر این طرح اکنون تا ایستگاه موجود تبریز تکمیل و آماده شده بود برای بهبود مسیر ترانزیتی شرقی غربی از مرز سرخس به مرز رازی مفید و مؤثر بود ضمن اینکه در شرایط کنونی به علت جنگ روسیه و اوکراین، حمل بارهای چین به اروپا (سالانه حدود ۸۰ میلیون تن) با عبور از روسیه خیلی محدود شده و فرصت خوبی بود که بخشی از این بار انبوه به مسیر عبوری از ایران جذب می‌شد

About Author