فرمانده سپاه تصادف کرد/ 2 نفر فوت کردند

به گزارش ساقی آذربایجان،به نقل از به نقل از ایسنا، روز گذشته ۱۷ مهرماه خودروی سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدباقر علایی، فرمانده سپاه خوی در مسیر خوی به چایپاره دچار سانحه شد.

متاسفانه در اثر این تصادف دونفر همراه فرمانده فوت کرده و سردار علایی برای مداوا و درمان در بیمارستان بستری هستند.

حال عمومی فرمانده سپاه خوی خوب است.