فرهنگسراهای ارومیه معضلات اجتماعی را آسیب شناسی کنند

مرتضی منافی در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: فرهنگ سراها نمایندگان فرهنگی شهرداری در محلات هستند که تعامل با مساجد، دفاتر تسهیل گیری، ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی، پایگاه‌های بسیج و علمایی که در محل مستقر هستند، یکی دیگر از وظایف آنها است.
وی ادامه داد: اگر هماهنگی بین فرهنگسراها و سایر مجموعه‌ها وجود نداشته باشد فرهنگسراها با معضلات منطقه نمی‌توانند آشنایی کامل داشته باشند، چرا که توانمندی نوجوانان و جوانان و ساکنین محلات شهر وابسته به فعالیت بهینه فرهنگسراهاست.
منافی با تأکید بر مقوله استعدادیابی اظهار کرد: استعدادیابی در تمامی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و … یکی از مهمترین وظایفی است که فرهنگسراها نباید آن را مورد غفلت قرار دهند.
وی عنوان کرد: با توجه به نیروی انسانی موجود در بدنه شهرداری، هر فرهنگسرا حداقل باید ۵ نفر کارشناس خبره و باتجربه داشته باشد.
منافی با انتقاد از برگزاری برخی مراسم یادآور شد: متأسفانه شاهدیم که بعضاً مراسم را فرهنگ سراها برگزار می‌کنند اما بهره برداری رسانه‌ای اش را ارگان‌های دیگر می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: فقر آموزشی، فقر فرهنگی و مشکلات مربوط به خانواده‌ها ان شاء الله با کمک فرهنگسراها حل و راهکارهای مناسب پیشنهاد شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه تصریح کرد: بسیار ضروری است که در فرهنگ سراها به ویژه فرهنگ سرهای مناطق کمتر برخوردار یک کارشناس حقوقی برای مشاوره به مردم منطقه مستقر شده و یا حضور یابد.
مرتضی منافی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: فرهنگ سراها نمایندگان فرهنگی شهرداری در محلات هستند که تعامل با مساجد، دفاتر تسهیل گیری، ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی، پایگاه‌های بسیج و علمایی که در محل مستقر هستند، یکی دیگر از وظایف آنها است.
وی ادامه داد: اگر هماهنگی بین فرهنگسراها و سایر مجموعه‌ها وجود نداشته باشد فرهنگسراها با معضلات منطقه نمی‌توانند آشنایی کامل داشته باشند، چرا که توانمندی نوجوانان و جوانان و ساکنین محلات شهر وابسته به فعالیت بهینه فرهنگسراهاست.
منافی با تأکید بر مقوله استعدادیابی اظهار کرد: استعدادیابی در تمامی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و … یکی از مهمترین وظایفی است که فرهنگسراها نباید آن را مورد غفلت قرار دهند.
وی عنوان کرد: با توجه به نیروی انسانی موجود در بدنه شهرداری، هر فرهنگسرا حداقل باید ۵ نفر کارشناس خبره و باتجربه داشته باشد.
منافی با انتقاد از برگزاری برخی مراسم یادآور شد: متأسفانه شاهدیم که بعضاً مراسم را فرهنگ سراها برگزار می‌کنند اما بهره برداری رسانه‌ای اش را ارگان‌های دیگر می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: فقر آموزشی، فقر فرهنگی و مشکلات مربوط به خانواده‌ها ان شاء الله با کمک فرهنگسراها حل و راهکارهای مناسب پیشنهاد شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه تصریح کرد: بسیار ضروری است که در فرهنگ سراها به ویژه فرهنگ سرهای مناطق کمتر برخوردار یک کارشناس حقوقی برای مشاوره به مردم منطقه مستقر شده و یا حضور یابد.

About Author