فعالیت کارخانه روغن نباتی جهان با ۱۰ درصد ظرفیت در زنجان

رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: کارخانه روغن نباتی جهان هم‌اکنون با ۱۰ درصد ظرفیت خود، روزانه ۲۰ تُن تولید دارد.
به گزارش ساقی آذربایجان فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت:کارخانه روغن نباتی جهان هم‌اکنون با ۱۰ درصد ظرفیت خود، روزانه ۲۰ تُن تولید دارد که این میزان باید به بیش از ۲۰۰ تُن برسد.
او با تأکید بر سیاست عزم جدی استان زنجان مبنی بر افزایش تولید با ظرفیت اسمی روغن جهان، افزود: تلاش می‌شود واحد‌هایی مانند روغن نباتی جهان در حد نام و ظرفیت اسمی خود کار کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: روغن نباتی جهان باید تلاش کند به جای تولید ۱۵ تا ۲۰ تُن در روز، تولید خود را به حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ تُن برساند.
او افزود: اگر تولید این شرکت افزایش یابد به یقین اشتغال خوبی از منابع و سرمایه‌های موجود در پی خواهد داشت.
فغفوری با اشاره به مشکلات روغن نباتی جهان که باعث بروز موانعی بر سرراه تولیدات آن با ظرفیت اسمی شده است، گفت: یکی از مشکلات بحث مدیریت آن است، اگرچه در یک سال اخیر، متفاوت با سال‌های گذشته عمل کرده است و در زمانی که کشور با کمبود روغن مواجه بود، با کمک شرکت روغن نباتی جهان، روغن مورد نیاز استان زنجان تأمین شد و با وجود کمبود روغن، نبود روغن احساس نشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تأکید بر اینکه در حال حاضر وضعیت روغن در کشور خوب است و بسیاری از کارخانه‌ها با ظرفیت کامل کار می‌کنند، گفت: طبیعی است که اگر روغن نباتی جهان هم، مشکلات خود را حل کند و مدیریت آن اراده مصمم تر و جدی‌تری نسبت به گذشته برای فعالیت بیشتر داشته باشد، می‌تواند در مدت کوتاه تعداد حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر دیگر جذب و به مجموعه حدود ۹۰ نفری حال حاضر این شرکت اضافه کند.
او ادامه داد: در صورتیکه این کارخانه با راهکار‌های لازم، به ظرفیت تولید مد نظر نرسد، قطعا راهکار‌های دیگری به‌کار گرفته می‌شود.

 

About Author