فعالیت ۶۳۴ واحد صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی در آذربایجان غربی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: ۳۴ واحد صنعتی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی در استان فعالیت دارند.
کرامتی در گفت وگو با ایسنا افزود: در آذربایجان غربی در زمینه صنایع تبدیلی باغی تعداد ۳۴ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری صادره از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان فعالیت می کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تصریح کرد: این واحد ها دارای ظرفیت اسمی بیش از ۱۰۰ هزار تن و اشتغالزایی ۴۸۴نفر هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: در کل استان ۶۳۴ واحد صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی فعالیت دارند که از این تعداد ۲۳۴واحد، واحد فراوری با ظرفیت ۴ میلیون تن هستند.
کرامتی با تاکید به اینکه مقصد محصولات فرآوری عمدتا عراق، روسیه و کشورهای عربی است، یاد آور شد: همچنین در استان ۲۳ واحد فراوری آبمیوه و ۱۲ واحد کنسانتره میوه با ظرفیت ۴۸۰هزار تن میوه است.
وی ادامه داد: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی باتوجه به کشاورزی بودن استان نقش مهمی در توسعه پایدار این حوزه، کاهش ضایعات و ایجاد اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.

About Author