قاچاق انرژی در آذربایجان شرقی

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود برخی افراد با حمایت برخی افراد خاص تر ! اقدام به قاچاق انرژی از جمله گاز مایع و نفت و …. در استان آذربایجان شرقی می نمایند که نهادهای نظارتی مترصد اطلاع از این اقدامات خلاف قانون هستند تا برخورد لازم معمول دارند.دلایل موثر بر قاچاق و عرضه خارج از شبکه گاز مایع و فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای در شمالغرب کشور را می‌توان در عوامل جغرافیایی ، عوامل اقتصادی (تفاوت نرخ)، عوامل اجتماعی و فرهنگی از جمله بیکاری و عوامل سیاسی و نیز شکل گیری رانت در فضای ناهمگون سیاسی کشور دسته‌بندی کرد.همچنین شبیخون بی طرفانه نهادهای اطلاعاتی به پستوهای سیاسی ، می تواند به خشکاندن ریشه های قاچاق سوخت در کشور و بویژه شمالغرب ایران عزیز کمک بسزایی نماید.

About Author