قاچاق گسترده البسه خارجی در تبریز

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از کشف و ضبط ۷۵ دستگاه ماینر قاچاق و جریمه بیش از سه میلیارد ریالی فرد استفاده کننده برای استخراج ارز دیجیتال در شهرستان آذرشهر خبر داد.

صمد حضرتی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: به پرونده ۷۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش سه میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال در شعبه ششم تعزیرات حکومتی تبریز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه پس از دریافت دفاعیات متهم به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت سه میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. حضرتی گفت: این پرونده توسط مأمورین نیروی انتظامی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی همچنین از کشف و ضبط انواع البسه خارجی و جریمه بیش از شش میلیارد ریالی فرد قاچاق کننده در تبریز خبر داد.

حضرتی گفت: به پروند انواع البسه خارجی قاچاق به ارزش شش میلیارد و ۵۶۲ میلیون ریال در شعبه ششم تعزیرات حکومتی تبریز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه پس از دریافت دفاعیات متهم به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت شش میلیارد و ۵۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. حضرتی گفت: این پرونده توسط مأمورین نیروی انتظامی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده بود.

جریمه سنگین قاچاق سوخت در شبستر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی همچنین از جریمه بیش از ۲۴ میلیاردی فرد قاچاق کننده مواد سوختی در شهرستان شبستر خبر داد.

حضرتی گفت: به پرونده قاچاق انواع مواد سوختی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شبستر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه پس از دریافت نتایج آزمایشات نمونه‌های شاهد و استعلامات و همچنین دفاعیات متهم به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و متهم را با احتساب بهای کالای خارج شده از کشور به پرداخت ۹۷ میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی گفت: این پرونده توسط مأمورین نیروی انتظامی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده بود.

About Author