قتل پسر ۱۷ ساله بخاطر یک جفت کتانی

دعوای نوجوان ۱۷ساله با دوستش بر سر یک جفت کتانی به قیمت از دست رفتن جانش تمام شد.
وقوع این جنایت دو روز پیش به قاضی حبیب‌الله صادقی بازپرس جنایی پایتخت اعلام شد. به گفته شاهدان عامل جنایت پسری ۱۹ساله بود که با نوجوان ۱۷ساله بر سر یک جفت کتانی درگیر شده و با چاقو به او ضربه زده و گریخته بود.
دستور بازداشت عامل جنایت صادر شد اما او پس از قتل، وسایلش را جمع و خانه‌شان را ترک کرده بود که تحقیقات برای دستگیری وی ادامه دارد.

About Author