قطع تلفن بخاطر نبود قطعه

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
گفته می شود تلفن ثابت برخی محلات تبریز طی هفته های اخیر قطع شده و تاکنون وصل نگردیده است و شهروندان می گویند در پیگیری موضوع از مخابرات اعلام می شود بدلیل نبود قطعه جهت رفع نقص و تعویض آن و عدم تهیه آن فعلا باید صبر کنند که با توجه به اهمیت تلفن ثابت برای شهروندان بخصوص افراد سالمند و پا به سن گذاشته که کمتر با تلفن همراه آشنایی دارند و به تلفن های خانگی عادت کرده و با فرزندان خود در ارتباط هستند ضروری است مسئولان محترم مخابرات استان و تبریز اهتمام بیشتری نسبت به حل مشکل داشته باشند

About Author