قطع گاز ۹۵ اداره پرمصرف استان

مدیر بهره برداری شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: در جریان پایش مصارف گاز ادارات و دستگاه های اجرایی استان که از آذرماه آغاز شده، تاکنون جریان گاز ۹۵ مشترک پرمصرف شناسایی و قطع شده است.

خسرو آریان پور با اشاره به تداوم پایش مصارف گاز در استان گفت: تاکنون با برودت هوای استان ۵۹۵۰ مورد پایش انجام شده و با صدور ۳۵۰ اخطار، گاز ۹۵ مشترک پرمصرف نیز قطع شده است.

وی اظهار داشت: طرح پایش مصارف تاثیر بسیار مهمی از لحاظ مشاوره مصرف بهینه در ادارات و سازمان های اجرایی وکاهش هدر رفت گاز طبیعی و همچنین بهره گیری از مزیت همراهی دستگاه ها در اطلاع رسانی اهمیت مدیریت مصرف در بین کارکنان سازمان متبوع داشته است.

مدیر بهره برداری شرکت گاز آذربایجان شرقی در خصوص آمار پایش روز جاری شرکت گاز افزود: با توجه به احتمال افت فشار گاز به دلیل مصارف بیش از حد مشترکین، بدون هیچ چون و چرایی قطع گاز در انتظار مشترکین بد مصرف خواهد بود در همین راستا امروز ۲۴ دی ماه، گاز ۴۶ مشترک در جریان پایش مصارف قطع شده است.

آریان پور درخصوص قطعی های گاز مشترکین بد مصرف روز جاری ادامه داد: ۱۷ مورد از این قطعی ها مربوط به شهرستان تبریز، ۱۰ مورد شبستر، ۹ مورد مراغه، ۷ مورد میانه و ۳ مورد نیز شهرستان ملکان می باشد.

About Author