لغو مجوز ۴ شرکت خدمات مسافرتی آذربایجان‌شرقی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از لغو مجوز و تعلیق یک‌ ماهه چهار شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری در جلسه کمیسیون فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خبر داد.

احمد حمزه‌زاده ضمن اعلام خبر برگزاری جلسه کمیسیون فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: در این جلسه کمیسون فنی دفاتر خدمات مسافرتی استان آذربایجان‌شرقی، مجوز فعالیت چهار شرکت خدمات مسافرتی در استان آذربایجان‌شرقی لغو و مجوز فعالیت این شرکت‌ها به مدت یک ماه تعلیق شد.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان‌شرقی ادامه داد: با حضور علیرضا بایرام‌زاده معاون گردشگری استان آذربایجان‌شرقی و کارشناسان حوزه گردشگری، موضوعات مختلف در خصوص فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، درخواست‌ها و مشکلات این دفاتر مورد بررسی قرار گرفت.
او افزود: طی این جلسه با درخواست‌ تغییر مدیرعامل چهار شرکت و تغییر سهامداران سه شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری موافقت شد و همچنین مقرر شد تا کارشناسان امور گردشگری استان آذربایجان‌شرقی برای ارائه خدمات بهتر شرکت‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری موضوعات و تخلفات مختلف را با جدیت پیگیری کنند.

About Author