لغو محدودیت تردد شبانه در مشهد به شرط انجام واکسیناسیون

رئیس پلیس راهور مشهد گفت: محدودیت تردد شبانه همچنان در مشهد اجرا می‌شود و فقط افرادی که برای واکسن مراجعه می‌کنند، از این موضوع مستثنی هستند.
به گزارش ساقی آذربایجان حسنعلی امامی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مرکز بهداشت اطلاعات افراد را به ما اعلام می‌کند. مشخصات این افراد در سامانه مراکز بهداشت درج می‌شود و اسامی افراد از جریمه خود به خود حذف می‌شود.
رئیس پلیس راهور مشهد درخصوص لغو محدودیت تردد شبانه به صورت همگانی نیز گفت: ما تابع مصوبات ستاد کرونا هستیم و هر زمان که این موضوع را به ما اعلام کنند، آن را اجرا خواهیم کرد.
امامی در مورد افزایش ترددها از زمان انتشار خبر لغو تردد شبانه بیان کرد: این چند شب افزایش تردد رخ داده و میزان ترددها نسبت به گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. در مجموع هر شب حدود ۶۵ درصد ترددها شامل جریمه می‌شود.

About Author