لیل و نهار را لیل و انهار خواندن و حول را هل تلفظ کردن، تپق نیست؛ فقدان فراگیری آموزش و پرورش ابتدایی است

 رضا امیرخانی نویسنده و منتقد ادبی نوشت: یک مقام دولتی چرا باید در جشنی که متعلق است به اهالی سینما دخترانش را روی صحنه بیاورد؟

او در حال اجرای نمایش است. وقتی بازیگر نمایش متنش را غلط بخواند، کاملا اخلاقی است که او را شماتت کرد.

فرض کنیم مدیر با شایستگی به این مقام رسیده باشد، دختران او چه گونه شایستگی پیدا کردند که روی صحنه ای بیایند که قرار بوده است بهترین بازیگر یک سال فعالیت سینمای ایران روی آن بیاید؟

البته در شرایطی که دختر رییس دولت خود را شایسته ی آن ببیند که کتاب مرتبط با حج خود را به همه حجاج ایرانی هدیه کند، این بینوا هم تاسی کرده است به رییسش!

ماجرای مدیرکل ارشاد گیلان و دعای تحویل سال معاون از یک سنخ است.

لیل و نهار را لیل و انهار خواندن و حول را هل تلفظ کردن، تپق نیست. فقدان فراگیری آموزش و پرورش ابتدایی است.

About Author