مافیا از هر اتوبوس داخلی ۷۱ هزار یورو پول به جیب می‌زند!

رئیس شورای شهر تهران افزود: قرارداد برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران حواشی‌ای ایجاد کرده و برخی خواستار انتشار قرارداد شدند. شهردار تهران می‌گوید که «نمی‌توانیم تمام مفاد قرارداد را جار بزنیم؛ ایران هزار و یک دشمن دارد اما تمام نهادهای ذی‌ربط در جریان کار بوده و ضمانت‌نامۀ بانکی داریم.»
وی بیان کرد: ۲۱۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در تهران موجود است این در حالی است که پایتخت نیازمند ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس است. اگر اتوبوس جدید تزریق شود صف‌های شلوغ اتوبوس حدود یک‌چهارم می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران اظهار کرد: پارسال قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی با چین بسته شد تا عقب‌ماندگی چندین‌ساله جبران شود. قرار است امسال اولین سری واگن‌ها و اتوبوس‌ها وارد شود اما مدیران شهری می‌گویند که «مافیا همه‌جوره دست‌وپا می‌زند تا اتوبوس و واگنی از چین وارد نشود.»

وی گفت: دلیل این است قیمت «اتوبوس برقی داخلی ۳۲۳ هزار یورو است اما اگر مستقیم همین اتوبوس از چین خریداری شود، قیمت ۲۴۵ هزار یورو خواهد بود یعنی در هر اتوبوس ۷۱ هزار یورو به جیب مافیا می‌رود.»
منبع: فارس

About Author