ماهیگیری از پشت سد شهرچای ارومیه با نظارت نهادها صورت می گیرد

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان غربی یاسر رهبردین در جلسه‌ای که به منظور بررسی ابعاد مختلف اعطای مجوز ماهیگیری از پشت سد شهرچای ارومیه با حضور جمعی از سازمان‌های مردم نهاد، مدیران ادارات متولی شامل حفاظت محیط زیست، آب و فاضلاب، شیلات و آب منطقه‌ای، معاون بازرسی استان و معاون فرماندار ارومیه برگزار شد، افزود: همه اعضای این جلسه اتفاق نظر دارند که با توجه به شرایط موجود، صید ماهیان مضر یک ضرورت است.
به گزارش ساقی آذربایجان وی اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه مطالعات بازنگری در این خصوص توسط نهادهای متولی ضروری است، مقرر شده است که این مطالعات به صورت همزمان صورت گیرد.
مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان غربی ادامه داد: این شرکت به دنبال سود اقتصادی از این موضوع نیست و فقط حفظ کیفیت آب پشت مخزن سد شهرچای مطرح است که باید در این خصوص، دقت نظر داشته باشیم.
معاون سازمان بازرسی کل استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: این سد توجیه اولیه اش تأمین آب شرب است و با افزایش جمعیت این امر بیشتر نمود پیدا می‌کند.
جعفر صادق پاشایی افزود: اگر ماهیان غیر بومی وارد مخزن شده به عنوان عامل مضر لازم است حذف شود و در غیر این صورت هزینه‌های بیشتری را در آینده خواهد داشت. وی بیان کرد: اولویت تمام نهادها باید سلامت انسان‌ها باشد و اگر دغدغه محیط زیست را داریم، این باید در راستای حفظ سلامت انسان باشد و سلامت مردم تهدید نشود
وی نیز در این جلسه اظهار کرد: وجود ماهی و آبزی موجب پایین آمدن کیفیت منابع آب می‌شود و جمع آوری ماهیانی که روی آب شرب تأثیرگذار هستند، می‌تواند موجب حفظ کیفیت آب شود.
طی روزهای اخیر برخی رسانه‌ها از اعطای مجوز برای ماهیگیری در پشت سد شهرچای ارومیه انتقاد کرده بودند.

About Author