متکدیان تهران به کرج آمده اند

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج گفت: پس از اجرای طرح ساماندهی متکدیان در تهران شاهد حضور این متکدیان در شهر کرج هستیم .
به گزارش ساقی آذربایجان غفور قاسم پور در نشست ساماندهی متکدیان شهرستان کرج افزود: این متکدیان با توجه به نزدیکی استان البرز به پایتخت به شهر کرج آمده اند.
وی ادامه داد: بر این اساس مقرر شده تا در اسرع وقت معاونت خدمات شهر شهرداری کرج جلسه مشترکی را با معاونت خدمات شهر شهرداری تهران تشکیل داده و هم افزایی های لازم برای ساماندهی وضعیت موجود صورت گیرد.
قاسم پور گفت: چراکه در این زمینه استاندار البرز تاکید ویژه ای دارد که هر چه سریعتر ساماندهی متکدیان در سطح شهر صورت گیرد و شاهد هنجار شکنی در سطح شهر نباشیم .
وی با بیان اینکه برای ساماندهی متکدیان ارگان های متعددی مسوول هستند اضافه کرد: تنها با تقسیم وظایف و رفع تمام موانع بین دستگاهی است که می توان چهره کلانشهر کرج را از حیث حضور متکدیان پاکسازی کرد.
معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج افزود: در جلسه ویژه ای که به همین منظور در فرمانداری کرج تشکیل شد؛ پس از بررسی آخرین وضعیت ساماندهی متکدیان در شهرستان کرج مقرر شد تا معاونت خدمات شهر شهرداری کرج محل ماده ۱۶ در قزلحصار را برای ساماندهی متکدیان با ایجاد سوله های مناسب راه اندازی کند. فرماندار کرج اضافه کرد: پس از راه اندازی این سوله در قزلحصار کرج، نمایندگان فرماندار از این محل بازدید و مشکلات را احصا و به دبیرخانه اعلام خواهند کرد تا موضوع بصورت جدی در دستور کار قرار گیرد و چهره شهر از حضور متکدیان پاکسازی شود.
معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج همچنین بر ضرورت جلوگیری از موازی کاری بین دستگاهی تاکید کرد و افزود: مسوول ستاد ساماندهی متکدیان در شهرستان کرج معرفی شده و دستگاه های متولی امر ملزم به همکاری لازم برای پاکسازی شهر از چهره متکدیان هستند.
قاسم پور در پایان از شهرداری کرج خواست تا با توجه به قرارگرفتن در آستانه فصل زمستان و سرما هر چه سریعتر مقدمات راه اندازی گرمخانه آقایان در شهر کرج فراهم شود.

About Author