مجلس نمایندگان اختیارات نظامی بایدن را محدود کرد

قانونگذاران آمریکایی سه‌شنبه شب در راستای مباحث گسترده محدود کردن اختیارات جنگی ریاست جمهوری این کشور، دو مجوز جنگی که مربوط به جنگ‌های ارتش آمریکا در خاورمیانه در طول سالهای گذشته بود را لغو کردند.

براساس گزارش پایگاه خبری هیل، مجلس نمایندگان با ۳۶۶ رای موافق در برابر ۴۶ رای مخالف بخشی از بسته هفت لایحه‌ای مجوز اقدام نظامی ۱۹۹۱ که چراغ سبزی برای استفاده از نیروی نظامی علیه عراق بود را لغو کرد.
قانونگذاران آمریکایی همچنین قطعنامه جنگی ۱۹۵۷ را نیز لغو کردند. این قطعنامه به رئیس جمهور اجازه می‌داد علیه هر کشور یا گروهی در غرب آسیا که تحت کنترل کمونیسم بین‌المللی علیه آمریکا دست به اقدام نظامی می‌زد، وارد جنگ و تقابل نظامی شود.

همه آرای منفی در لغو این مجوزها از سوی نمایندگان جمهوریخواه داده شده است.

لغو این دو مجوز یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که مجلس نمایندگان آمریکا مجوز جنگ ۲۰۰۲ عراق را لغو کرده بود. لغو این مجوزها همچنین پس از جنجالهای گسترده در میان قانونگذاران آمریکایی بعد از دستور جو بایدن به حملات هوایی اخیر علیه شبه نظامیان در سوریه و عراق صورت گرفته است.

این درحالیست که جو بایدن در توجیه حمله اخیر جنگنده‌های آمریکایی و همچنین حملات مشابه در فوریه گذشته به هیچ کدام از این مجوزها استناد نکرده است.

با این حال مخالفان این مجوزها معتقدند که عدم لغو این مجوزها در برهه‌ای می‌تواند از سوی روسای جمهور آمریکا مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

مجوزهای اقدام نظامی که در کنگره آمریکا تصویب می‌شود به دولت اجازه می‌دهد تا بدون هماهنگی و تایید نمایندگان و سناتورها دست به اقدام نظامی علیه کشورها یا گروههای متخاصم بزند.

«گرگوری میکس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در این زمینه می‌گوید، در صورت عدم لغو این مجوزها و باقی گذاشتن آنها، ما درها را برای سوء استفاده دولتهای آینده و حزب متبوعشان باز می‌گذاریم تا روسای جمهور فراتر از اختیارات خود و اهدافی که برای این مجوزها تعریف کرده بودیم از آنها سوء استفاده کنند.

About Author