مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبی برای مذاکره مستقیم ایران و آمریکا است

مجمع عمومی سازمان ملل تا چند روز دیگر آغاز می‌شود. این نشست فرصت خوبی برای آغاز گفتگو‌های مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا و متعاقب آن برگزاری نشست کشور‌های ۱+۵ و ایران و گفتگو برای احیاء برجام است.

سید حسین موسویان، دیپلمات پیشین ایران در یادداشتی  نوشت:

به گزارش میدل ایست آی، برجام جایگزین ندارد و احیاء آن هم امکان پذیر است منتهی نیازمند دو عامل است:

۱. گفت و گوهای مستقیم ایران و آمریکا.

۲. توافق کشورهای ۱+۵ و ایران برای احیاء برجام براساس متن اوت ۲۰۲۲.

دیپلماسی جهت مهار تقابلات  یک الزام غیرقابل اجتناب است. در سخنرانی اخیرم درمرکز فرماندهی استراتژیک آمریکا پیشنهاد کردم که گفتگوهای جامع بین تهران و آمریکا به منظور پایان بخشیدن به خصومتهای ۴۰ ساله دو کشور و برقراری روابطی بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله، آغاز شود.

در عین حال معتقدم بهتر است قبل از آغاز گفت و گوهای جامع دو دولت، گفتگوی بین نمایندگان کنگره آمریکا و مجلس ایران انجام شود زیرا در کنگره آمریکا و در مجلس ایران مخالفتهای جدی با گفت و گو و بهبود روابط دو کشور وجود دارد. گفت و گوهای جامع دو دولت نیازمند صدای واحد در داخل هر دو کشور است.
تحریم‌های یکجانبه آمریکا حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار به ایران خسارت زده و تعداد ایرانی‌های زیر خط فقر به حدود ۳۰٪ از کل جمعیت ایران رسیده است. در عین حال اخیرا وساطت قطر و عمان منجر به یک معامله کوتاه مدت بین ایران و آمریکا شده.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، احیاء برجام را رها و به قصد مدیریت بحران، سیاست «نه برجام، نه بحران» را به عنوان یک سیاست انتقالی کوتاه مدت انتخاب کرده. فضای مثبتی که در اثر توافق کوتاه مدت اخیر حاصل شده، ایجاب می کند که بایدن سیاست «نه برجام، نه بحران» را به «برجام، نه بحران» تبدیل کند.

مجمع عمومی سازمان ملل تا چند روز دیگر آغاز می شود. این نشست فرصت خوبی برای آغاز گفتگوهای مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا و متعاقب آن برگزاری نشست کشورهای ۱+۵ و ایران و گفتگو برای احیاء برجام است.

About Author