محدویتی برای حمایت از موزه مطبوعات آذربایجان نداریم

علی اصغر مونسان دوشنبه در حاشیه افتتاح موزه مطبوعات آذربایجان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: نقش آذربایجان و تبریز در تاریخ ایران بسیار پررنگ بوده و جایگاه این موزه در شناساندن این نقش و تاریخ بسیار مهم است و با تکمیل تدریجی و شناسایی و گردآوری اسناد تاریخی در آن می تواند به مجموعه‌ای ارزشمند و محلی برای روایت نقش و جایگاه آذربایجان در تاریخ این مرز و بوم تبدیل شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه کیفی و کمی به محتوای موزه مطبوعات تصریح کرد: باید غنای این موزه بسیار بالا باشد و ارزش و جایگاه موزه ها به ساختمان و ابنیه آنها نیست بلکه به روایتی  است که از تاریخ ارائه می کنند و این امر حتی فراتر از آثار و اشیأ به نمایش درآمده در آنهاست و در واقع حضور این اشیأ و آثار در موزه ها نیز ابزاری برای روایت تاریخ است.

وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: در این بین روایت تاریخ با اسناد مطبوعاتی و روزنامه ها به مراتب ارزشمندتر و غنی‌تر است و انتظار داریم فعالان مطبوعاتی و اصحاب رسانه آذربایجان شرقی برای ارائه اسناد و آثار تاریخی به موزه مطبوعات فعال شوند چرا که غنای این موزه می‌تواند آن را به مرکزی مرجع در حوزه تاریخ ایران به واسطه نقش آفرینی آذربایجان و تبریز در این تاریخ‌سازی‌ها بدل کند.

وی خاطر نشان کرد: البته لزوم تلاش و همکاری اهالی مطبوعات برای راه اندازی چنین موزه ای در جای جای کشور ضروری است چرا که ایران در ساخت تمدن بشری نقش مهمی ایفا کرده و نه تنها استان ها بلکه تک تک شهرهای کشور نیز خود به تنهایی روایتگر تاریخ و تاریخ ساز هستند.

مونسان تاکید کرد: وزارت میراث فرهنگی آماده تامین ملزومات مورد نیاز موزه مطبوعات آذربایجان شرقی است و در مقابل تنها انتظار و درخواست از اهالی رسانه و مطبوعات استان تامین محتوا و غنابخشی به موزه با هدف تبدیل آن به یک موزه مرجع کشوری است.

وزیر میراث فرهنگی در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر ضرورت اختصاص اعتباری به موزه مطبوعات آذربایجان گفت: به تناسب غنایی محتوایی این موزه حمایت مالی شده و محدودیتی در این رابطه نداریم.

موزه مطبوعات آذربایجان پس از حدود ۹ سال تلاش انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی  در خانه تاریخی کلکته چی ( خانه صلح جو ) در خیابان تربیت تبریز راه اندازی شد.

About Author