محلول یخ زدای معابر بررسی زیست محیطی نشده

معاون محیط انسانی حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: محلول یخ زدای معابر توسط شهرداری به اداره کل حفاظت محیط زیست استان جهت بررسی زیست محیطی داده نشده است.

سید علی اکبر میرراضی در گفتگو با خبرنگاران در واکنش به شایعات زیست محیطی استفاده از محلول یخ زدای معابر شهری توسط شهرداری کلانشهر تبریز اظهار داشت: اثرات سوء زیست محیطی کلرید کلسیم نسبت به نمک در یخ زدایی معابر کمتر است.
وی با بیان اینکه هیچ محلول یخ زدایی از سوی شهرداری تبریز برای بررسی و تائید زیست محیطی به این اداره کل داده نشده، افزود: مکاتبه ای از سوی شهردار وقت در خصوص جایگزینی استفاده از کلرید کلسیم به جای نمک از این اداره کل انجام گرفته که این اداره کل پیشنهاد استفاده از موادی نظیر کلسیم منیزیم استات ( CMA) و … با توجه به آسیب های زیست محیطی کمتر به محیط زیست را  ارائه نمود.معاون محیط انسانی حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: به شهرداری  نیز اعلام  کرده ایم  استفاده از کلرید کلسیم اثرات سوء کمتری نسبت به نمک در محیط زیست دارد.

About Author