محول نمودن فعالیتها به زنان تا ۲۰ درصد باعث افزایش بهره وری می گردد

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: طبق آمار سازمان خواروبار کشاورزی( فائو) محول نمودن فعالیت ها به زنان تا ۲۰ درصد باعث افزایش بهره وری می گردد.
به گزارش ساقی آذربایجان به نقل روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان، مهندس اکبر فتحی در پنجمین همایش ملی نقش آفرینی زنان روستایی وعشایری گفت: بررسی این امر که زنان روستایی و عشایری به لحاظ توسعه اقتصادی و اجتماعی در گذشته و حال در چه سطحی بوده و در آینده نیز به کجا خواهند رسید، ضروری است تا انتظارات بر این مبنا تنظیم گردد.
وی افزود: زنان روستایی و عشایری در جامعه تحت حاکمیت مردان و مردسالارانه، حتی بیشتر از مردان در فعالیتها مشارکت داشته و تلاش می نمایند به طوری که در برخی مناطق روستایی مردان فراغ بال تر به انجام فعالیتهای خارج از بخش کشاورزی در مرکز استان یا شهرها اقدام می نمایند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه در گذشته در بحث تامین امنیت غذایی همواره از مردان یاد می شد و نقش زنان در این زمینه مورد بی توجهی قرار می گرفت گفت: امروزه بانوان به دو صورت در تامین امنیت غذایی نقش آفرینی می نمایند شکل اول فعالیت به صورت مستقیم و به عنوان مولد و دارای واحد تولیدی در بخش های مختلف دامپروری، گلخانه، صنایع تبدیلی و … است و شکل دوم به صورت مشارکت و همکاری با مردان است.
وی با اشاره به اینکه پس از استقرار جمهوری اسلامی در عرصه های اجتماعی زمینه فعالیت زنان فراهم شده است، اظهار داشت: نگاهی به اعضای شورای روستاها نشان می دهد که در اکثر روستاها حداقل یکی از اعضا از میان زنان انتخاب شده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان این امر را اقدامی مبارک خوانده و گفت: ابتدا باید این پیشرفت را ارج نهاد و سپس در جهت تحقق مطالبات بیشتر حرکت نمود تا جایگاه واقعی زنان در بحث های اجتماعی محقق گردد.
مهندس فتحی بیان داشت: علاوه بر تواناییها و ظرفیت زنان بخش کشاورزی، پرداختن به مشکلات ایشان نیز باید مدنظر قرار گیرد.

About Author