مدارس غیر انتفاعی دانش‌آموزان را به استفاده از کتب غیررسمی مجبور می کنند

مصطفی اسدی در گفتگو با خبرفوری بیان داشت: کتب آموزشی دو دسته‌اند؛ دسته اول رسمی‌ها که از طرف نشر کتب درسی تحت نظارت گروه‌های آموزشی با تکیه بر توسعه‌های علمی روز دنیا تهیه و تدوین می‌شوند و گروه دوم هر کتابی که خارج از این محدوده به چاپ برسد.

وی افزود: کتب غیررسمی مورد تائید دستگاه رسمی آموزش و پرورش نیست، اما استفاده از آنها برای خانواده و دانش آموزان عادی سازی شده است.

About Author