مدیریت ناتوان شهری بلای جان شهروندان بیگناه در تبریز

رئيس پليس راهور استان آذربایجان‌شرقی از افزايش ۲۵ درصدي تصادفات فوتي شهر تبريز خبر داده و گفت: در بحث رتبه بندي تعداد تصادفات فوتي کشور، متاسفانه شهر اولين ها(تبريز) به عنوان چهارمين شهر بحراني کشور از نظر تصادفات فوتي مطرح شد.
فريدون قنبر زاده اظهار داشت: متاسفانه ۲۳ درصد از راننده هاي مقصر متوفي فاقد گواهينامه بوده که اکثراً به دليل واژگوني خودرو، ناشي از عدم مهارت و سرعت غير مجاز، و در اثر محبت بي جاي والدين از طريق واگذاري خودرو به فرزندان فاقد گواهينامه، جان خودرا از دست مي دهند.وي خاطر نشان کرد: پليس نمي تواند فرد به فرد رانندگان و خودرو ها را کنترل نمايد لذا خانواده ها از فرزندان خود مراقبت بيشتري داشته و از در اختيار قرار دادن خودرو به افراد فاقد گواهينامه که معمولاً فرزندان خود مي باشندخودداري نمايند. قنبرزاده تصريح کرد: والدين با محبت و لطف بي جا به فرزندان خود، خودرو را در اختيار فرزندان فاقد گواهينامه گزارده و صدمات جبران ناپذيري را برپيکره خانواده خود و ديگران وارد مي نمايند. رئيس پليس راهور استان از شهروندان درخواست کرد: رانندگي در عين لذت بخش بودن در صورتي که فاقد مهارت باشد، مي تواند لذت رانندگي را به کام راننده و ساير کاربران راه تلخ ننمایند.
اما این همه ماجرا نیست . اخیرا یکی دیگر از شهروندان تبریز زیر چرخ های اتوبوس های BRT جان خود را از دست داد و همسرش راهی بیمارستان شد . اتوبوسهایی که به آنها تندرو می گویند اما مسیر تردد این اتوبوسها از راه آهن تا فلکه هتل مرمر یعنی در طول شهر ، بهیج عنوان ایمن سازی نشده است بخصوص در تقاطع کوچه ها و اماکن عمومی در جانب دیگر این مسیر . در حقیقت با نرده کشی و کابل کشی های طول مسیر ، به ظاهر ، مانع ورود مردم به مسیر اتوبوسها شده اند اما دیگر سوی این مسیر کاملا آزاد بوده و یا در سر اکثر کوچه ها ، راههای نفر رو ایجاد شده بدون آنکه فکری برای کاهش سرعت اتوبوسها بشود اعم از ایجاد سرعت گیر یا نصب علائم هشدار دهنده و …
در حقیقت مجموعه مدیریت ناتوان یا بی توجه یا سهل انگار شهری تبریز ، بلای جان شهروندان شده و جای اقدامات اندیشمندانه و دلسوزانه و تکمیلی در اجرای پروژه هایی که با زندگی روزمره مردم سروکار دارند کاملا خالی احساس می شود
این در حالی است که افزایش ۳۰ درصدی آمار تصادف و فوت در مسیر این اتوبوس ها در تبریز ، باعث نگرانی شهروندان گردیده است و ارگان های ذیربط و مسئول تاکنون اقدام اساسی و تاثیرگذار برای جلوگیری از تصادف های این مسیر یک بار برای همیشه انجام نداده اند.
در این بین ، اینکه پلیس یا مردم یا هر نهاد دیگر که در مدیریت شهری تبریز دخیل و مسئول هستند در افزایش آمارهای تصادف ها و تصادم ها و فوت ها چقدر مقصر هستند تاکنون اعلام نشده است که جا دارد بررسی بی غرض و کاملا کارشناسی انجام گیرد تا نقش هر یک از مجموعه ها مشخص و نسبت به آنها پاسخگو باشند.

About Author