مدیری که برنامه‌ای برای تحول ندارد باید کنار رود

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تحول در ورزش قابل سنجش است، گفت: مدیری که برنامه‌ای برای تحول ندارد نمی‌تواند در این دولت فعالیت کند و تمام مدیران باید برای حوزه کاری خود برنامه تحولی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، مالک رحمتی در دیدار جمعی از فعالان ورزشی تاکید کرد: ورزشکاران باید احساس کنند فعالیت‌های ورزشی آنها بر پایه خود مردم شکل می‌گیرد و مجموعه ورزش و جوانان در این راستا وظیفه سیاست‌گذاری، بسترسازی و نظارت را بر عهده دارد.وی افزود: تصدی‌گری فعالیت‌های ورزشی باید به تشکل‌های مردمی و تخصصی و در راس آنها هیات‌های ورزشی واگذار شود.استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در ورزش دو هدف سلامت عمومی و الگودهی برای جوانان دارای اهمیت است که اولی با ورزش همگانی و دومی با ورزش قهرمانی محقق می‌شود.رحمتی گفت: اگر بخواهیم جامعه سالم باشد و جوانان به دنبال الگوهای موفق و آینده روشن باشند، در کنار بسیاری از ساحت‌های دیگر، ساحت ورزش دارای اهمیت است و آنچه که به آنها انگیزه خواهد داد ورزش قهرمانی است.وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی در سال‌های گذشته دارای مقام‌های ملی و بین‌المللی در رشته‌های ورزشی بوده است، افزود: ورزش همگانی و قهرمانی در جامعه برای ما دارای اهمیت است و هدف از این جلسه بررسی مشکلات و ارتقای جایگاه ورزش استان است.رحمتی با تاکید بر اینکه تحول در ورزش قابل سنجش است، اظهار کرد: مدیری که برنامه‌ای برای تحول ندارد نمی‌تواند در این دولت فعالیت کند و تمام مدیران باید برای حوزه کاری خود برنامه تحولی داشته باشند.

About Author