مذاکرات به خاطر انتخابات ایران پیچیده تر شده

وندی شرمن، معاون وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت: مذاکرات بین ایران و قدرت های جهانی در مورد چگونگی احیای برجام از روزهای آینده آغاز خواهد شد و افزود که انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۱۸ ژوئن عامل پیچیده تر شدن مذاکرات است.

شرمن در جریان یک رویداد مجازی که توسط صندوق مارشال آلمان ترتیب داده شده است، گفت: “من می دانم که مذاکرات در آخر هفته آینده دوباره آغاز خواهد شد. فکر می کنم که پیشرفت های زیادی صورت گرفته است، اما با توجه به تجربه خودم تا زمانی که آخرین جزئیات مورد بررسی قرار نگیرد و بر سر آن ها توافق نشود، نمی توان اطمینان داشت که توافق حاصل شده است.”

این گفتگوها در پی احیای یک پیمان برجسته است که براساس آن ایران در ازای لغو تحریم های بین المللی موافقت کرد که برنامه هسته ای خود را محدود کند و راه را برای کاهش دهه ها تقابل ایران و آمریكا باز كرد.

چهار دیپلمات، دو مقام ایرانی و دو تحلیلگر می گویند، انبوهی از موانع در مقابل احیای برجام همچنان پابرجاست.

شرمن افزود: “البته این مذاکرات با توجه به انتخابات ریاست جمهوری ایران که در چند روز آینده برگزار می شود، پیچیده تر شده است.” او توضیح بیشتری نداد.

About Author