مردمی سازی اقتصاد گرفتاردیوان سالاری و فساد

اختصاصی ساقی آذربایجان/ به قلم: دکتر مسعود برزگر جلالی

امسال نیز مقام معظم رهبری در ترسیم سرخط اصلی کارکرد قوای سه گانه برای یک سال آتی کشور ، پیام نوروزی خود را به اهمیت رشد تولید با مشارکت مردم اختصاص دادند .
بررسی عملکرد قوه مقننه در کشور بیانگر این نکته است که قوانین متعددی در ارتباط با رشد و جهش تولید وجود دارد که در سالهای گذشته اجرای اصولی آنها می‌توانست منجر به تحقق شعار سال شود که به دلایل مختلف و در دوره های متوالی این قوانین به درستی اجرا نشده و یا نظارت دقیق بر اجرای آنها از سوی نهادهای نظارتی اعم از مجلس و قوه قضاییه اعمال نشده است. در واقع تحقق شعار سال مربوط به یک قوه خاص نیست و همه دستگاه‌ها باید با برنامه ریزی و مشارکت جهادی در تحقق پیام رهبری نظام همت کنند. این در حالی است که اقتصاد ایران سالهای سال است متکی به نفت بوده و تحریم های ظالمانه استکبار و صهیونیسم بر مشکلات فروش نفت و مشتقات آن و نیز مبادلات بانکی و پولی ناشی از معاملات مذکور بشدت افزوده است.
از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب بارها فرموده اندکه توقع داشتند با اجرای اصولی اصل ۴۴ یک انقلاب اقتصادی در ایران اتفاق بیفتد اما اجرای نادرست آن نتوانست این اصل مهم را به هدف خود که مردمی سازی اقتصاد بود برساند چرا که دیوان سالاری و فساد برخی کارگزاران ، واگذاری‌ها را در روند نادرست و مفسده انگیز انداخته و یا دقت و حساسیت لازم در تشخیص و تایید اهلیت افراد در این واگذاری ها لحاظ نگردید و علاوه از ایجاد بی اعتمادی در مردم ، باعث عدم توفیق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گردید.
به هر روی با تعیین پیام سال جدید از سوی مقام معظم رهبری ، همه دستگاهها مکلف هستند در هماهنگی کامل با یکدیگر در جهت تحقق عملی و عینی این پیام ارزشمند و راهگشا اقدام نموده و پاسخگو باشند چرا که زمان برای اصلاح امور و تحول در معیشت مردم و اقتصاد کشور بسرعت سپری شده و زمینه های رقابت در بازارهای جهانی برای فعالان صنعت و اقتصاد و تجارت ایران کمتر و کمتر می شود و فاصله عمیق از حیث کیفیت تولیدات ملی کشورهای توسعه یافته با میهن عزیزمان ایجاد می شود . ایران اسلامی مان در زیر لوای پیام نوروزی رهبر فرزانه انقلاب در صورت وجود عنصر ارزشمند عشق و ایمان در میان همه مسئولان می تواند به قله های پیشرفت و تعالی نزدیک تر گردد اگر شایسته سالاری در این دیار پرگهر مستقر و نهادینه گردد.

About Author