مردم سختی‌ها را به خاطر نظام تحمل می‌کنند

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: رمز پیروزی و تداوم انقلاب بر اساس توحید کلمه شکل گرفته است.
به گزارش مهر، محمد باقر قالیباف ضمن قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی اظهار کرد: این قدم‌ها مایه عزت نظام جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس مجلس شورای اسلامی به برکات نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) تحول آفرین بود و جز در راه خدا گامی برنداشت. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، عموم جامعه را با اصالت دینی پیوند داد.
وی با اشاره به اینکه رمز پیروزی و تداوم انقلاب بر اساس توحید کلمه شکل گرفته است، افزود: ایمان دینی و انسجام ملی بسیار مهم است. اگر دین نتواند نظم عمومی برقرار کند و انسجام اجتماعی بر محور دین شکل نگیرد، کشور ما ضعیف خواهد شد.

قالیباف به شخصیت اثرگذار امام خمینی (ره) در جهان اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) در مقطعی از تاریخ دوران معاصر که معنویت از جهان رخت بربسته بود، اسلام را احیا کرد و به، اما اسلامی عزت داد و رمز ماندگاری این نظام، انقلابی بودن و انقلابی ماندن است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیروزی با حضور مردم محقق شد و ما باید به شکلی نقش آفرینی کنیم که مردم در متن امورات کشور باشند. در حال حاضر بین باید‌های انقلاب و واقعیت‌های انقلاب فاصله است و ریشه آن دور شدن از ارزش‌های دینی و سنت الهی در بین مسئولین و نخبگان جامعه است و باید آن را جبران کنیم.
وی گفت: مردم سختی‌ها را به خاطر نظام تحمل می‌کنند و صادقانه پای کار انقلاب هستند و مسئولان مدیون مردم هستند و نارسایی مسئولان حق الناس است و با تمام توان باید در جهت رفاه مردم تلاش کنیم و عدم رضایت مردم مواخذه در قیامت را در پی خواهد داشت.

About Author