مزایده ۵ هزار معدن با چاشنی نابودی محیط‌زیست

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود با پیشنهاد وزارت صمت و مصوبه مجلس مقرر شده تا ۲۶ آذرماه بیش از ۵ هزار معدن به مزایده گذاشته شود؛ آن هم در حالی که فعالیت معادنی که در کشور فعالند، به دلیل آثار مخرب زیست‌محیطی با ابهام‌های زیادی روبروست. دست‌اندازی به طبیعت در سال‌های اخیر سابقه پر و پیمانی دارد و هر روز بخش‌هایی از پیامدهای آن دامن کشور و زندگی اجتماعی مردم را هم می‌گیرد. این‌که زندگی بخشی از جمعیت هر ساله با حجم زیادی از گرد و خاک گره خورده، کشاورزی ایران با بحران آب و فرسایش خاک روبروست و یا بخش‌هایی از کشور به‌طور جدی با بحران فرونشست دست‌وپنجه نرم می‌کند و خشکسالی و تغییر در همه ابعاد زندگی خود را نشان می‌دهد، همگی از آثار سوء دست‌درازی انسان به طبیعت بوده است. عدم توجه جدی و مسئولانه به آثار مخرب فعالیت معادن در زیست مردم ، باعث خسارتهای سنگین و غیر قابل جبران به انسان و طبیعت می شود که جا دارد مسئولان ارشد کشور به این مهم عنایت ویژه داشته باشند.
کشور سوئد با وجود داشتن بزرگ‌ترین معدن طلای اروپا(بولیدن) اما از سال ۱۹۶۷ به دلیل آثار سوء محیط‌زیستی آن فعالیت این معدن را تاکنون تعطیل کرده است

About Author