مسمومیت و مرگ گروهی پرنده سار در بوکان

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

*********************

گفته می شود نمونه برداری از پرنده‌های «سار» تلف شده در شهرستان بوکان نشان داده که علت مرگ آنها مسمومیت غذایی بوده است.
به دنبال تلف شدن گروهی چندین قطعه پرنده «سار» در معابر شهر بوکان، بررسی موضوع با فوریّت در دستور کار اداره حفاظت از محیط زیست و شبکه دامپزشکی قرارگرفت و در اسرع وقت نمونه هایی از قطعات تلف شده برای انجام آزمایشات بیشتر به آزمایشگاه تخصصی ارجاع داده شد.
نتایج آزمایش ها نشان داد علّت تلف شدن «سارها» ارتباطی به بیماری‌های مسری بویژه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نداشته و بیشتر تلفات به دلیل «مسمومیّت غذایی» ناشی از «تغذیه آلوده» اتفاق افتاده است.
در حالی که جیره غذایی «سار» دانه گیاهان، گندم و حشرات است، یافته های کالبد شکافی نشان می دهد که پرندگان تلف شده بیشتر از پسماند و مواد غذایی آلوده تغذیه کرده‌اند.
شهروندان در صورت مشاهده پرندگان بیمار از تماس با آنها خودداری کرده و مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ محیط زیست اطلاع دهند تا کارشناسان این اداره موضوع را در کمترین زمان ممکن بررسی و پیگیری کنند.
سار پرنده ای از گونه ساریان بوده که بومی مناطق ایران بوده و از ۲ گونه معمولی و یک گونه مینا تشکیل شده است و در واقع پرندگانی خودنما و به شدت اجتماعی و پر سر و صدا هستند که این سرو صدا وقتی پرندگان به صورت گروهی جمع می شوند تشدید شده و نمود بیشتری پیدا می کند. بوکان در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است.

About Author