به گزارش ساقی آذربایجان، سه سال پیش در دولت حسن روحانی مردم با خوشبینی به وعده تحویل دو ساله مسکن، اقدام به ثبت نام در طرح مسکن ملی پروژه باغمیشه تبریز کردند.

اما اکنون این پروژه ۶۰۰ واحدی در شمال شرقی ترین نقطه باغمیشه، به کمای مطلق فرو رفته است.

طبق اطلاعاتی که شهروندان از پیگیری های خود به تحریریه تبریزبیدار منعکس کردند؛ پیمانکار این پروژه دچار مشکلات عدیده ای است.

شهروندی به تبریزبیدار می گوید: طبق گفته مسئولین بعد از گذشت سه سال و دریافت دو قسط ۴۰ و ۵۰ میلیونی از متقاضیان، آزمایشگاه مکانیک خاک استان دستور توقف پروژه را به دلیل مشکلات خاک علی رغم تایید اولیه، داده است.

طی سفر آیت الله رئیسی ریاست جمهوری به تبریز، معاون وزیر راه و شهرسازی و نماینده طرح نهضت جهش تولید مسکن دستور حل و فصل سریع مشکلات و استارت دوباره پروژه را دادند اما با گذشت یک ماه از دستور فوق کوچکترین فعالیت و تحرکاتی در پروژه دیده نمی شود.

شهروندان خواستار ورود جدی استاندار به موضوع و پیگیری آن هستند تا ۶۰۰ خانوار مستاجر تبریزی که هر کدام با هزار امید و آرزو به وعده های مسئولین اعتماد کردند، از بلاتکلیفی رها شوند.

About Author