مسیر جدیدی برای تله‌کابین کرمانشاه شناسایی شده است

استاندار کرمانشاه گفت: مسیر جدیدی برای اجرای پروژه تله کابین در طاق بستان کرمانشاه شناسایی شده که چشم انداز بسیار زیبایی از شهر کرمانشاه را برای گردشگران ایجاد خواهد کرد.
هوشنگ بازوند در جلسه بررسی اجرای پروژه تله کابین طاق بستان اظهار داشت: همه دستگاه ها و مدیران اجرایی این پروژه باید تلاش کنند تا روند اجرایی آن هر چه سریعتر تسهیل و نهایتاً تا یک ماه آینده شروع شود.
به گزارش ساقی آذربایجانوی با اشاره به شناسایی یک مسیر جدید برای اجرای پروژه تله کابین شهر کرمانشاه گفت: خوشبختانه این مسیر شناسایی شده یک چشم انداز بسیار زیبا از شهر کرمانشاه را برای گردشگران خلق می کند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اجرای پروژه تله کابین نباید هیچ صدمه ای به آثار باستانی طاق بستان وارد کند، ادامه داد: به هیچ عنوان راضی نیستیم که اجرای این پروژه به ثبت جهانی مجموعه تاریخی طاق بستان صدمه بزند، زیرا طاق بستان یک سرمایه بسیار بزرگ و به نوعی هویت و شناسنامه شهر کرمانشاه است و هنر ما باید این باشد که این سرمایه بسیار ارزشمند را حفظ کنیم.
وی تاکید کرد: سرمایه گذار طرح و دستگاه های ذیربط باید شرایط را هر چه سریعتر تسهیل کنند تا شاهد اجرای این پروژه در مسیر جدید باشیم و این مسیر به هیچ عنوان صدمه ای به ثبت جهانی شدن طاق بستان وارد نخواهد کرد.
وی گفت: باید کارها در خصوص اخذ مجوزهای لازم انجام شود و کار با مشارکت و هماهنگی دستگاه های ذیربط باید نهایی و اجرایی گردد.

About Author