مشارکت ۴۹ میلیارد تومانی سرمایه گذاران در پروژه‌های ورزشی کرمانشاه

وی افزود: توجه ویژه مسئولین ارشد استان به مقوله ورزش هم به این مسئله کمک کرد تا افتخارات خوبی برای ورزش استان کسب شود.
مدیرکل ورزش وجوانان استان یکی از نقاط درخشان ورزش کرمانشاه در سه سال گذشته را توسعه زیرساخت های ورزشی دانست و گفت: رشد خوبی در این حوزه داشتیم و حتی برای اولین بار پای سرمایه گذاران بخش خصوصی به ورزش کرمانشاه باز شد.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر بخش خصوصی حدود ۴۹ میلیارد تومان پروژه ورزشی در حال اجرا در کرمانشاه دارد که می تواند به رشد سرانه ورزشی استان کمک کند.
رحیمی همچنین با اشاره به گستردگی جامعه مخاطبان ورزش کرمانشاه، اعلام کرد: سعی کرده ایم تا بتوانیم برای بسیاری از رشته های مهم زیرساخت های لازم را ایجاد کنیم و برخی از پروژه ها نیز برای اولین بار در کرمانشاه درحال اجرایی شدن هستند.
وی با تاکید براینکه در این مدت تلاش زیادی برای رشد ورزش کرمانشاه داشته، گفت: قبول داریم که گاها کاستی هایی هم داشته ایم، اما در مجموع یکی از فعال ترین ادارات کرمانشاه بوده‌ایم.
مدیرکل ورزش وجوانان استان کرمانشاه در ادامه به راه اندازی خانه پیشکسوتان ورزش اشاره کرد و گفت: راه اندازی خانه پیشکسوتان ورزش به دستور استاندار و از خواسته های به‌حق پیشکسوتان ورزش استان بود.
وی افزود: پیشکسوتان بزرگان خانواده بزرگ ورزش کرمانشاه هستند که نقش مهمی را در آن ایفا می کنند.

About Author