مشکلات ساختاری در اقتصاد آذربایجان شرقی

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود مشکلات متعدد اقتصادی در آذربایجان شرقی باعث رکود در بخش صنعت و تجارت در استان گردیده و مسئولان امر همت لازم برای حل این مشکلات از خود نشان نمی دهند. براساس ارزیابی‌های رسمی انجام‌شده، مناسب نبودن شبکه توزیع کالا، شبکه‌های ارتباطی و وضعیت انبارها، عدم تحرک کافی نیروی انسانی و فقدان آمار قابل اطمینان از میزان عرضه و تقاضا از جمله مشکلات ساختاری در اقتصاد استان است

About Author