معجزه انتخابات در ایران!

مهدی تاج، همان کسی است که تا صفر‌های عدد جریمه قرارداد مارک ویلموتس در ایران رو شد، دست روی قلبش گذاشت و از صندلی فدراسیون فوتبال کناره‌گیری کرد، حالا یکی از نامزد‌های انتخابات فدراسیون فوتبال است.

به گزارش ساقی آذربایجان، بی‌شک چنین مسئله‌ای را باید معجزه انتخابات در ایران دانست. اکسیر جوانی که حتی پیرترین و از کارافتاده‌ترین چهره‌ها را همچون جوانی شاداب، به عرصه باز می‌گرداند.
این فرایند برای مهدی تاج تنها دو سال طول کشید. در روز‌های سیاهی که همه از قرارداد عجیب ایران با مرد بلژیکی شوکه شده بودند و کار به استقراض از دولت برای پرداخت غرامت ویلموتس کشید، مهدی تاج خیلی آرام و بی‌سروصدا صندلی محبوبش را ترک کرد. او ناراحتی قلبی‌اش را بهانه کرد و به گوشه‌ای رفت تا از هجوم انتقادات و اخبار در امان باشد. چراکه این مدیر کارکشته ایرانی به خوبی می‌داند که اگر در معرض حمله‌ها نباشد، به کمک حافظه فراموشکار و کوتاه مدت جامعه ایرانی، دوباره می‌تواند به قدرت بازگردد. چنانکه اکنون بازگشته است تا به صندلی ریاست برسد.
اگر مهدی تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال پیروز شود، یک نماد آیکونیک برای قانون بقای صندلی مدیریت در ایران خواهد بود؛ مردی که بدترین عملکرد ممکن را داشت و بی‌هیچ عقوبتی دوباره به کار بازگشت!