معده مرد جوان بوی تریاک می داد

یک بیمار ۳۶ ساله همراه با درد شدید معده به اورژانس بیمارستان سوم شعبان دماوند مراجعه کرده و پس از انجام عکس‌برداری از معده بیمار بسته‌های مشکوکی در داخل معده وی مشاهده شد.
صبح دوشنبه گذشته با انجام عمل سه و نیم ساعته جراحی توسط تیم پزشکی بیمارستان سوم شعبان دماوند، ۴۶ بسته مواد مخدر از معده بیمار خارج شد.
با تماس مسئولان بیمارستان سوم شعبان دماوند با پلیس در خصوص وجود بسته‌های مشکوک مواد مخدر در داخل معده یکی از بیماران، مأموران کلانتری در محل حاضر شدند و اقدام به صورت جلسه موارد فوق کردند.
متهم که گفته می‌شود، از افراد غیر بومی بوده است، سعی داشت، بسته‌های مواد مخدر را با جاسازی در معده خود به استانی دیگر منتقل کند.
این فرد تا زمان بهبودی در بیمارستان تحت نظر پلیس خواهد بود و سپس به دستگاه قضائی معرفی می‌شود.

About Author