معطل پایتخت نمانید!

قرار هم نیست که برای آب خوردن هم منتظر ومعطل پایتخت ماند و اتخاذ برخی تصمیمات پیشگیرانه در این رابطه از سوی مسئولان عالی استان، نیازی است که بیش از گذشته احساس می شود.

ساقی آذربایجان:

این روزها در کنار بحران خشکی دریاچه ارومیه، آنچه نگرانی ها در سطح افکار عمومی را افزایش داده موضوع خیز مجدد ویروس کرونا و باز شیوع آن می باشد. جدیدترین بروز رسانی صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت حاکی از آن است که تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۵ به ۵۷ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۳۵ به ۸۶ شهر افزایش یافته است. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۰۸ به ۱۹۹ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۹۰ به ۱۰۶ شهر رسید. استان آذربایجانشرقی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و آذرشهر، مراغه و هوراند به وضعیت نارنجی رسیده و تبریز هم زرد شد! نزدیک به 100 مورد ابتلا در طول یک شبانه روز وضعیت نگران کننده ای از آینده همه گیری مجدد این ویروس را در افکار عمومی به تصویر می کشد. همانطور که بارها اشاره کرده ایم برخی چیزها تعارف بردار نیست و تعلل در انجام اقدامات آنی ممکن است منجر به خساراتی شود که بعضا جبران ناپذیر باشد. ما به جهت همین کوتاهی هایی که بعضا صورت گرفت شاهد از دست دادن خیل کثیری از هموطنانمان بودیم و عواقب اجتماعی، اقتصادی که از قبل همین رخداد، بر گرده جامعه و دولت سنگینی می کند. هر چند تصمیم اعمال محدودیت های کلی در رابطه با پیشگیری از شیوع این ویروس منحوس نیازمند تصمیمات کلان در هیات دولت، وزارت کشور و ستاد ملی مبارزه با کروناست، اما قرار هم نیست که برای آب خوردن هم منتظر ومعطل پایتخت ماند و اتخاذ برخی تصمیمات پیشگیرانه در این رابطه از سوی مسئولان عالی استان، نیازی است که بیش از گذشته احساس می شود. شاید اگر امروز تصمیم عاجلی در این رابطه اتخاذ نشود و همه گیری ویروس به شکل فعلی ادامه دار باشد، شاید در روزها و هفته های آتی اوضاع به اندازه ای بغرنج شود، که شما را به تصمیم برساند.

سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

این وضعیت نگران کننده در حالی ادامه دارد که نفر اول سلامت استان همچنان با بفرمایید و خواهش می کنم و توصیه از شهروندان میخواهد تا واکسن کرونا را تزریق نمایند. رفتار چکشی، فوری و از موضع قدرت برای همین روزها است و بعضی چیزها با سفارش وخواهش و توصیه حل نمی شود.پایتخت