مهره چینی انتخاباتی برای ۱۴۰۲

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
شنیده می شود یکی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با همدستی ع – خ در تکاپو برای گماردن منسوبین خود در پستهای ویژه انتخاباتی در حوزه انتخابیه شهرستان تبریز و آذرشهر و اسکو می باشد تا پیروزی در انتخابات ۱۴۰۲ را از هم اکنون تضمین نماید. دخالت گسترده در انتصابات دولتی و غیر دولتی و حل و فصل مشکلات اداری مدیران دولتی و غیر دولتی در استان و تهران از دیگر شگردهای ایشان و قرار و مدارهای زودرس برای پر کردن سبد رای خود در انتخابات ۱۴۰۲ می باشد. بیچاره مردم که تصور می کنند با انتخاب اینگونه افراد ، مشکلات معیشتی و زندگی عادی و روزمره آنان برطرف خواهد شد

About Author