مهره چینی انتخاباتی در تبریز

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ، یکی از نمایندگان تبریز تمام همّ و غم خود را صرف انتصابات خاص نموده تا مسئولین تاثیرگذاردر حوزه انتخابیه تبریز و آذرشهر و اسکو از حلقه ایشان انتخاب و انتصاب شوند تا حذف صد در صدی رقبا و پیروزی در انتخابات ، سهل و آسان گردد.
این فرد خاص ! در یک سال گذشته در این مسیر به توفیقات بزرگی دست یافته و برخی از مناصب مهم دولتی در استان منتسب به ایشان می باشد که تلاش برای نصب نوجوانان و جوانان غیرمستخدم دولت و حل مسائل استخدامی آنان با اخذ دستور از مرکز نشینان ، همزمان با تصرف این مسئولیت ها از جمله تلاشهای انتخاباتی است که ظاهرا جای خالی نهاد نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را بسیار خالی دیده اند و شاید هم …..