مواد مخدر در بسته‌های پستی میانه

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند ۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در بسته‌های پستی در میانه کشف شده است. در پی کسب اطلاع ماموران از تلاش یک سوداگر مرگ برای انتقال مقادیری مواد مخدر از طریق مرسوله پستی، موضوع به دلیل حساسیت در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت که با حضور در مرکز تیپاکس و بررسی ۲ بسته پستی مشکوک موفق به کشف ۳۵۰ گرم تریاک شدند که به طور ماهرانه‌ای جاسازی شده بود. ماموران در ادامه عملیات به شناسایی قاچاقچی مواد مخدر و بازرسی از منزل وی اقدام کردند که پنج کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک به همراه تعدادی آلات استعمال مواد مخدر کشف و به همراه متهم به مراجع قضائی تحویل داده شده است.

About Author