موجودی واکسن آسترازنکا در اصفهان صفر است

مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه به دلیل کمبود شدید واکسن، در حال حاضر تنها واکسیناسیون نوبت دوم در حال انجام است، گفت: واکسیناسیون دوز دوم با واکسن چینی سینوفارم و واکسن ایرانی برکت درحال انجام است، اما موجودی واکسن آسترازنکا در اصفهان نزدیک به صفر است.
به گزارش ساقی آذربایجان رضا فدایی با اشاره به کمبود شدید واکسن در اصفهان، اظهار کرد: واکسیناسیون نوبت دوم کسانی که دوز اول واکسن کرونا را یک ماه پیش دریافت کرده اند در حال انجام است و بعد از رفع کمبود، اطلاع رسانی برای مراجعه افراد جدید انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه دوز دوم واکسن چینی سینوفارم و واکسن ایرانی برکت تزریق درحال تزریق است، گفت: موجودی واکسن آسترازنکا در اصفهان نزدیک به صفر است.
مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان در مورد تاخیر دوز دوم واکسن، گفت: دوز دوم واکسن باید به موقع تزریق شود و باید تدبیری برای تامین واکسن در سطح ملی انجام می شد تا چنین مشکلی پش نمی آمد، اما مردم باید مقداری صبر کنند تا ببینیم وزارت بهداشت برای دوز دوم واکسن هایی که وجود ندارد چه تصمیمی می گیرد.
وی با اعلام اینکه هم اکنون به طور متوسط هر روز ۲۰ هزار نفر در استان اصفهان واکسن کرونا دریافت می کنند که بخش عمده ای از آن مربوط به نوبت دوم واکسیناسیون است، تصریح کرد: سعی کردیم از هر مسیر ممکن اطلاع دهیم مردم چند روزی صبر کنند تا مشکل کمبود واکسن حل شود و به مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنند.
به گفته فدایی، نوبت واکسیناسیون متولدین سال ۱۳۴۸ به بعد از سوی وزارت بهداشت اعلام شده، اما شرط انجام واکسیناسیون این است که واکسن تامین شود و به محض تامین واکسن، اطلاع رسانی خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعداد مراکز واکسیناسیون در استان اصفهان به بیش از ۳۰ مرکز تجمیعی در استان اصفهان رسید، تاکید کرد: بیش از این نیازی به مرکز جدید واکسیناسیون نداریم و اگر واکسن تامین شود همین مراکز برای مراجعه مردم کفایت می کند.
مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان در مورد واکسیناسیون مادران باردار نیز گفت: برای کسانی که بارداری پرخطر دارند، سن بالایی دارند و یا از قبل بیماری پرخطری داشته اند، اطلاعات موجود در سیستم بهداشت درحال استخراج و فراخوان برای واکسیناسیون است.
وی با بیان اینکه تا دو روز گذشته بیش از ۷۰۰ مادر باردار در استان واکسن کرونا دریافت کردند، خاطرنشان کرد: در مجموع حدود ۲۳ درصد از جمعیت استان یک نوبت واکسیناسیون دریافت کرده اند.

About Author