موظف هستیم در حوزه بی‌اثر کردن و لغو تحریم‌ها مجاهدت کنیم

وزیر امور خارجه گفت: ما موظف هستیم در حوزه بی‌اثر کردن و لغو تحریم‌ها مجاهدت کنیم.
حسین امیرعبداللهیان در کنفرانس سفرای کشور‌های همسایه گفت: در حوزه بی‌اثر کردن تحریم‌ها و لغو تحریم‌ها دو ماموریت مهم به دستگاه دیپلماسی سپرده شده. ما موظف هستیم مجاهدت کنیم و با رویکرد انقلابی در مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌ها به این سیاست دولت جناب رئیسی که توسعه پایدار اقتصادی بدون نگاه به مذاکرات وین را دنبال می‌کنند، به تحقق این سیاست کمک کنیم.
وی افزود: در عین حال وظیفه ذاتی دستگاه دیپلماسی است که برای لغو و از میان برداشتن تحریم‌های ظالمانه آمریکا همه سعی، دانش و تجربه خود را به کار بگیرد تا از این مرحله به لطف خداو هدایت‌های رهبر انقلاب و رویکرد رئیس جمهور، کشور را از این گردنه عبور دهیم.
وزیر امور خارجه گفت: اولویت همسایگان یکی از موضوعات اساسی در سیاست خارجی دولت جدید است. سیاست همسایگی حرف تازه‌ای نیست، اما در دولت جدید بر سر این سیاست اجماع وجود دارد. ما معتقد هستیم که این سیاست باید به یک منظومه منسجم در سیاست خارجی تبودیل شود و همه همسایگان و جمهوری اسلامی ایران از توسعه و تحکیم روابط و مناسبات و اتخاذ این رویکرد نفع ببریم.
وی ادامه داد: نگاه به آسیا از جمله اولویت‌ها در سیاست خارجی است و جلساتی که در پنج روز آینده در خدمت همکاران عزیز هستیم به طور مفصل در این رابطه بحث و تبادل نظر خواهد شد. همانطور که مستحضر هستید شعار دیپلماسی خارجی در دولت سیزدهم تحت عنوان سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی فعال، پویا و هوشمند انتخاب شده و در این چهارچوب برنامه‌های چهارساله دولت سیزدهم تنظیم و برنامه ریزی شده است.
امیرعبداللهیان گفت: توجه ویژه به جامعه ایرانیان خارج از کشور و از میان برداشتن گسستی که تا حدودی در بین ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری ایجاد شده از جمله برنامه‌های جدی است. طی روز‌های آینده، بعد از گذشت حدود هشت سال، اولین نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را به ریاست جناب آقای دکتر رئیسی برگزار خواهیم کرد و از جمله برنامه‌هایی که در چهارماه گذشته برای ایرانیان خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته تصویب قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور است که در شورای عالی خروجی مهم جلسه خواهد بود.