نارضایتی کشاورزان ایلخچی از مسئولین استان

۱۴ سال تعلل و بی مهری راه وشهر سازی کشاورزان اراضی یال ایلخچی را کلافه کرده است!
به گزارش ساقی آذربایجان امروزه باتوجه به تحریم های ظالمانه دشمنان که جامعه را با مشکلات عدیده ای روبروکرده است بیش ازهر زمان نیاز دارد تمام اقشار مختلف جامعه ازجمله نهاد های دولتی وخصوصی ، تولیدکنندگان و …. دست دردست هم دهند تا بارونق تولید خود ، ازاین مشکلات طاقت فرسا عبور کنند که دراین میان کشاورزان سخت کوش میهن اسلامی از این امر مستثنی نبوده و می توانند باتوجه به شرایط وموقعیت منطقه ومحدودیت نسبی منابع آب وخاک با تلاش های شبانه روزی خود با استفاده و بهره برداری از زمین متناسب با منابع موجود ضمن ایجاد اشتغال ، باتولید بخش عظیمی ازمواد غذایی کشورکه ازاهمیت خاصی برخوردار است تامین وکشوررا دراین زمینه بی نیاز نمایند و ضمن جلوگیری از خروج ارز ، مانع واردات بی رویه دراین زمینه شوند.
دراین میان بخش ایلخچی با دارا بودن پتانسیل های کشاورزی یکی ازقطب های کشاورزی استان آذربایجان شرقی به شمار می آید وکشاورزان زحمتکش ومظلوم این بخش با تحمل تمامی این مشکلات توانسته اند دربخش تولید محصولات کشاورزی و مدیریت درامر صرفه جویی آبهای زیر زمینی و مصرف آن باتولید انواع محصولات کشاورزی بخشی عظیمی ازنیازهای کشور رادر این خصوص تامین نماید اما صد افسوس امروز باتوجه به تورم های سرسام آور و کمرشکن ادوات کشاورزی ، کود وسم ، وهزینه های جانبی و ….. از یک طرف وعدم حمایت شایسته از این قشر زحمت کش از سوی دیگر و همچنین گاهاً برخورد وتصمیماتی سلیقه برخی مسئولین محترم ازجمله اداره راه شهرسازی ، موجب دلسردی آنها می شوند که بایستی تمامی دستگاهها و مسئولین امر ازجمله مسئولین راه شهر سازی قدردان زحمات این عزیزان بوده و باحمایت های خود ، آنها را برای رسیدن به خود کفایی و پیشبرد اهداف جامعه ، تشویق و یاری کنند، نه اینکه با اقدامات نسنجیده خود آنها را با چالش اساسی مواجه سازند که اگربه موقع به فکر حل مشکلات آنها نباشند احتمال خسارات وارده غیر قابل جبران خواهد بود و مشکلات و نارضایتی این قشر آسیب پذیر را مضاعف خواهد کرد خصوصاً کشاورزان اراضی دشت یال ایلخچی ، که بعد از ۲۵ سال تلاش واحیای اراضی کشاورزی یال ، که این اراضی را به بزرگترین باغات بادام منطقه تبدیل کرده اند ، متاسفانه تنها راه ارتباطی آنها توسط اداره محترم راه وشهر سازی استان به بهانه اجرای پروژه کنار گذر جنوبی ایلخچی تخریب وقطع شده است وبا ایجاد رمپ های غیر استاندارد بدون علایم هشدار دهنده با ارتفاع حدوداً ۲۰متر از سطح اراضی ، جان هزاران کشاورز در لبه پرتگاه قرار گرفته و به خاطر رفت آمدهای روزانه نگرانی این قشر ضعیف را دو چندان نموده است و بعد از ۱۴ سال تعلل و بی مهری مسئولین راه وشهر سازی کشاورزان اراضی یال ایلخچی را کلافه کرده است !!!!
بدون درنظرگرفتن حق وحقوق مالکانه ۲۵ ساله کشاورزان ضمن اینکه باجان آنها بازی کرده ، ارزشی به آن قائل نباشند و کسی هم به اعتراض آنها توجهی نکرده و همچنان با این معضل خطرناک دست وپنجه نرم می کنند.
حتی پیگیریهای فرمانداراسکو به همراه بازدید مسئولین ذیربط استانی ، مجری طرح وطراح پروژه و مکاتبات وپیگیریهای مسئولین شرکت تعاونی کشاورزی یال ایلخچی تا به امروز نتیجه ای نداده و برابر اعلام مسئولین شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور ، قطعه ۵ آزاد راه ارومیه – تبریز منطبق بربخشی از کمربندی ایلخچی شده است که پس از اخذ مجوز های لازم قانون مناقصات از سازمان برنامه وبودجه کشور و انعقاد قرار داد پیمانکاری ، عملیات اجرایی آن با اولویت ساخت در دستور کار قرار خواهد گرفت که این موضوع بهانه ای شده تا این پروژه از چهار سال قبل تعطیل وعلاوه برشهروندان ایلخچی ومسافران گذری ، کشاورزان منطفه یال را با مشکل اساسی مواجه ساخته وطولانی شدن عملیات احداث آن که از سال ۱۳۸۶ آغاز شده وهچنین بدعهدی مسئولین ذیربط، باعث گردیده نارضایتی همه را فراهم آورد ومعلوم نیست این بد عهدی تا کی ادامه یابد متاسفانه درجامعه روال شده تا زمانی که در اثرسهل انگاری مسئولین مربوطه ، درمناطق حادثه خیز چندین نفر جان خود را از دست ندهند وخانواده هایی را داغدار نکنند به فکر حل آن اقدام نخواهند کرد صد البته بنا به دلایل نامعلوم با احداث تنها پل ارتباطی آنهم بصورت غیر استاندارد که با سطح اراضی حدوداً ۱۰ متر اختلاف دارد نتوانسته اند این مشکل را بر طرف نمایند که در صورت تکمیل یک پل استاندارد ، بیش از ۱۵۰۰خانوار این شهرکه عمدتاً ازقشر آسیب پذیر(کشاورز) است بصورت مستقیم وچندین برابر آن از قشر کارگر را بصورت غیرمستقیم ، که دراین اراضی مشغول فعالیت بوده و هر روز مجبور هستند دراین اوضاع و احوال اقتصادی حاکم برجامعه باتحمل خطرات جانی وهزینه های کلان وسایط نقلیه ، از این مشکل رهایی یافته و از بروز هرگونه اتفاق ناگوار جلوگیری گردد .

About Author