اختصاصی روزنامه ساقی آذربایجان/ به قلم: وحید خدادادی

سومین جلسه میز تجاری روسیه با محوریت بررسی گشایش ال‌سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور یک خروجی جالب داشت که لزوم پرداختن به آن به جهت مشخص شدن دلایل و دستاوردهای سفر چندی پیش مسئولان استانی و بخش خصوصی به سوریه لازم می نماید.
نامدار، سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان در این نشست به سهم ناچیزآذربایجان‌شرقی از تجارت ایران با کشور روسیه اشاره و به نقد این موضوع پرداخت. این مطلب را همینجا به خاطر داشته باشید تا سری به تیرماه سال جاری بزنیم.
در این ماه (تیر) و در کوران فضای سیاسی بعد از جنگ داخلی و شورش گروه واگنر یکباره باخبر شدیم که یک هیات اقتصادی آذربایجان شرقی به ریاست نماینده عالی دولت در استان در قالب سفری ۴ روزه به جمهوری فدرال روسیه و جمهوری خودمختار تاتارستان به ادعای مسئولان با دعوت رئیس جمهوری خودمختار تاتارستان سفر کرده است. رسانه های دولتی با مانور روی این سفر آن را نقطه عطفی در روابط دو کشور برشمرده و استاندارآذربایجان شرقی در خصوص این سفر نیز از توافقات خوبی خبر داد که در حوزه‌هایی مانند تولید و تامین غلات، روغن، صنایع الکترونیکی و صنایع دانش بنیان با طرف روسی صورت گرفته است. رفت و آمدهای دیپلماتیک میان این دو نیز از دیگر موضوعاتی بود که از بهانه های سفر درآن بازه تاریخی عنوان شد!
اکنون به فاصله ۶ ماه از این سفر و بلندگوهای تبلیغاتی که در آن برهه سعی در بزرگ نمایی این سفر و دستاوردهای آن داشتند با این ادعای نامدار گویی سرابی بیش نبوده و از دم ادعا بوده است. هر چند بعد از آن سفر مشخصا از سوی بخش خصوصی توضیحات مکفی در رابطه با ریز سفر و توافقات صورت گرفته داده نشد ولی ادعای سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان خود به عینه نمایانگر نتایج سفر است! اگر این ادعا از سوی آقایان مطرح است که سفرهایی از این دست در جهت توسعه روابط دیپلماتیک است دو نکته باز محل ایراد است. نکته اول اینکه مسافرین از حوزه اقتصاد بودند و نه رجال سیاسی و نکته بعدی آن که حتی اگر چنانچه مسائل دیپلماتیک هم با توجه به حضور استاندار مد نظر بوده چرا تاکنون گامی در جهت حل مشکلات بانکی و حل دست اندازهای صادرات از سوی طرف مقابل صورت نگرفته است؟ حال بماند که پاسخ این سوال هنوز مشخص نشده که هزینه های این سفر بر عهده بخش خصوصی بوده یا از بیت المال؟! هر چه که بوده چیز خاصی نبوده و اتفاق خاصی هم نیفتاده که صادرات استان و تجارت بین طرفین سهم ناچیری بوده است و البته این موضوع نیازمند روشنگری حاضرین در این سفر است تا افکار عمومی بدانند که آیا این سفر حکم تورگردشگری داشته و یا عوایدی هم برای استان داشته است؟ پاسخ های حاضرین در این تور جالب توجه خواهد بود و ما نیز آماده شنیدن و انتشار این دلایل خواهیم بود.

About Author